9 Ağustos 2020

ALADAĞLAR-CIMBAR KANYONU YENİ GELENEKSEL ROTA ‘GÖLGESPORT’

(Fotoğraflar: Tunç Fındık, Rasto Krizan)

Evet…Cımbar kanyonunda ‘Hederrid’ rotasını çıktığımızın tam ertesi günü, 27 temmuz 2020 tarihinde kadim Slovak dostum Rasto Krizan ile Cımbar kanyonunda farklı bir rota çıktık: ‘Gölgesport’ adını verdiğimiz rota, Cımbar kanyon sol kolda, hemen ‘Kızıl Çatlak’ rotasının olduğu masifin bir arkasındadır ve 240m, 5 ip boyu uzunlukta, V, VI+ derece zorluktadır. Neden ‘Gölgesport‘, çünkü o tarihteki cehennem sıcağından ancak kuzeye bakışlı böylesi bir gölge yüzde kaçabildik de o yüzden! Şaka bir yana tüm gün gölgede şahane tırmanış veren bir rota oldu bu.

Rasto ile Aladağlar, İran, Uzundere, çok yerde tırmandık; Şelaleler, duvarlar, alpin çıkışlar. Bu güzel ve neşeli insan ile tekrar bir alpin duvarda tırmanmak çok güzeldi doğrusu. Şimdi, Rasto’nun ailesini kanyonda trek yapmaya bırakarak, kafamıza uygun bir rotaya bakıyoruz- amma çok sıcak! Böyle böyle Cımbar içinde yükselirken sol kolda karşıdaki bir duvarı bulduk ve.. sonuç bu oldu.

Teknik olarak, rota bir kanyonumsu yarıntının içinden başlıyor, belirgin bir çatlak-baca boyunca tırmanıp zor bir traversle geniş bir kaya yüzüne çıkıyor, ardından da üstte daha geniş bir yüze geçerek, son kısımda dik bir etapla tüm Cımbar’ın teesini oluşturan geniş düzlük-platoda sona eriyor.

Cımbar sol kolda patikanın dikleştiği yerlerde, sağda geniş keler ağzı geçilince  ilk boğaz rotanın girişidir.  Sol tarafta ayrık bir kule, sağda ise zor girişli geniş bir boğaz kulvar vardır. İkisi arasında belirgin, gri kayalı çatlak baca-rotanın ilk ip boyudur (bakınız topolar).

1.ip: Girişi otlu, geniş, temiz gri, suyla aşınık duvarlı  baca ile başlanır; baca dikleştikçe zor hale gelir  (VI- ara emniyet aralıklı, etap sağlam kayada). Dikleşen kısımda bacaya devam etmek yerine, sola zor bir travers, yükselmeden yan geçerek yapılır (7-8m kadar en az VI+, ara emniyet çok sınırlı ve zor yerleştiriliyor, sıkıntılı etap) ve hemen soldaki dik gri kaya duvarı tabanında, köşeli sette istasyon VI+ 45m

2.ip: Setten, en soldaki setli kayalar yerine  dik doğrultuda uzanan slabımsı yapıdaki duvar ( IV+, V- göründüğünden zor ve dik)  tırmanılır; tepedeki ufak ardıçtan sonra hafif sağdaki mahmuzumsu yapıda (sağında baca devam eder) dikey tırmanışla ilerlenir. Dik ve güzel duvar ile (V+) bir sete çıkılır; bunun devamındaki (sağı içi otlu kulvar olan) duvar tırmanılır  (V+). İp boyu sonunda varılan sığ, dar sette yarı-askı istasyonu, V+ 60m

3.ip: Yukarı uzanan dik duvar önce hafif sollu, sonra dik doğrultuda tırmanılır; zor ve dikey yüzde ara enmniyet sınırlı ve aralıklıdır (VI-). Sözkonusu dik etap son kısmında yatar ve sırtın ardında sağa dönerek otlu geniş setlere varıp, bir ufak otlu çanağa çıkar (soldaki ufak kaya duvarında eski, paslı bir dıagonal sikke var, eskiden soldan gelen bir hat olsa gerek) VI- 55m

4.ip: Tepeye uzanan otlu setlerle bölük ufak kaya duvarları arasından, üstte gözüken sarı zirve duvarı yönünde  tırmanış başlar.  Önce dik, ot dolu kolay bir baca,  sonra belirgin sollu kaya rampası, ardından   kısa dik kayalık etaplarla (ara emniyet kıt, gevşek bloklar var) son kısımda iri kaya bloklarının bacaları arasından tırmanışır ve sarı duvarın tabanındaki güzel sette baba istasyonu, III+ 60m

5.ip: Belirgin, dik sarı zirve duvarını sağlı bölen köşe-çatlak-rampa , tepedeki çentiğe dek tırmanılır (orta kısımda çürük taşlar var, ara emniyet iyi), çentiğin üzerindeki bloklar arasında, platonun kıyısında istasyon  V+ 20m

Bu noktada varılan geniş platonun üzerinde 50m kadar irtifa alımı ile yürünür ve arkada güneye  uzanan geniş bele inilir; boğazda dev bir mağara önünden trek ve basit tırmanışla (II) Cımbar sağ kol içine ulaşılır.

Yorum olarak; Tırmanış bize üç buçuk saat kadar sürdü. En az 60m ip kullanmanızı tavsiye ederim. Zor ve dikey etaplar içeren maceralı bir rota; rota bulması sıkıntılı olabilir.  3.ip boyunda varılan otlu kayalık yüzlerde tırmanış kolaylaşıyor.  Kaya genel olarak gayet sağlam sayılır;  ancak yine de tipik Cımbar hali olarak birçok yerde gevşek, boş kaya blokları da var.  Sıcak yaz günlerinde gölgede tırmanış için ideal bir hat..

Teşekkürler dostum Rasto, umarım tekrar Aladağlar veya Dedegöl’de biraraya gelmek ve kayanın tadını çıkartmak üzere!

 

 

 

 

 

Bu yazı yorumlara kapalı.