1 Haziran 2019

ANTALYA-DOMUZUÇAN T(1913m) YENİ GELENEKSEL ROTA ‘EV ALMA KOMŞU AL’

(Fotoğraflar: Tunç Fındık, Mustafa Kalaycı)

Antalya’nın Geyikbayırı köyü üzerindeki Feslikan yaylası, sıcak havada tüm Antalyalıların kaçtığı bir mekandır. Biz Geyikbayırında ikamet eden  geleneksel tırmanıcılar için de, 1800 metredeki Feslikan yaylasının Domuzuçan kayalığının batı yüzü yazlık bir tırmanış bahçesi durumunda. Aladağlar’da Sokulupınarda tırmanmak ile aynı iklim, irtifa ve kaya yapısına sahip bir kaya uçurumu Domuzuçan. Geçtiğimiz iki sene zarfında burada çok ip boylu geleneksel tırmanış rotaları açmıştık (bakınız foto-topo) ve bu sefer de, 29 mayıs 2019 tarihinde dostum (bu sefer komşum) Tafa ile bu duvarda yeni bir geleneksel çok ip boylu  rota açtık: ‘Ev Alma Komşu Al’ adını verdiğimiz bu rota  130m ve 4 ip boyu uzunlukta,  geneli IV+, kilitte  VI- derece zorluktadır.  Böylece bu duvardaki  yedinci geleneksel rotayı da açmış olduk.

1913 metre irtifalı Domuzuçan tepesi, Feslikan yaylasının tam güneydoğusunda, mermer ocağının sağ tarafındadır.  Rota tabanına araçla vardığımız Feslikan yaylasından (1800m) 15-20 dakika çayırlarda yürüyerek varılıyor, biraz irtifa kaybederek tabii. Çıktığımız rota, kayalığın sol ve sağını  ayıran girinti-çanağın hemen solundaki dikey duvardadır ve belirgin bir çatlak hattıdır. Devasa düşmüş bloklar arasından tırmanışın başlangıcına varılır. Tırmanış, sol taraftaki çatlak hattının olduğu girintiden başlar.

1.ip: Sollu kısa rampa ile  dikey ve negatifimsi layback çatlak tırmanılır (VI-, ara emniyet var). Devamındaki bacamsı çatlak ile dikleşen ancak sağlam kayaya sahip etap, çok çürükleştiği sete, yani sonuna dek tırmanılır (V+). Yolun çürük, bloklu negatif etapla kesildiği setten  sağa 3-4m kadar yan geçilir (çürük bloklara dikkat, bu kısımda ara emniyet eksik) ve eğimli sette yarı askı istasyonu kurulur (sikke bıraktık), VI- 30m

2.ip: Kısa bir ip boyu. İstasyondan dik çıkan ve içi iri bloklarla dolu baca çatlak,  çürük sarı negatife dayandığı yere dek tırmanılır (kulvar içindeki gevşek bloklara dikkat!), ardından  sağlı yükselen sağlam, çatlaksız ve temiz yüzeyde (VI-, ara emniyet yok) açık slop tutuşlarla sağ üstteki omza çıkılınca buradaki ufak sette istasyon kuruluyor,  VI- 15m

3.ip: Küçük omuzdan sağa, duvar tabanınca yükselen  rampa 10-12m kadar tırmanılır (II, III) ve  ardıç ağacına çıkan belirgin bacamsı çatlak/kulvar (IV, 15 m) tırmanılır; iri ardıçta istasyon, IV  25m

4.ip: Tam yukarı uzanan kolaylaşan kaya kulvarına girmeden, ağaçtan doğrudan sola çıkan sağlam, temiz slab omzu  tırmanılır (III+) ve  sol uçtaki sete varılır. Dombak kayanın sırtına girmek için temiz yüzeyde 4-5m kadar zor bir yükselen  travers yapılır (VI-, boşluklu, ara emniyet sınırlı). Etabın devamı, dombak kayanın sırtında, çatlaklı gri kaya yüzeyinde zevkli  tırmanış verir (III+, IV-). İp boyu sonunda dombak kayanın tepesini oluşturan  kulenin ucunda istasyon kurulur, kilitte VI-, geneli  III+/IV- 60m

Bu noktada yatan  sırtta yolu kesen boulder kayasının hemen solundaki  kolay, setli, ot dolu kayalık  yüzeyden  40-50m irtifa alarak (II) sırta çıkılır. Sırta çıkınca iniş arkaya, sol tarafa yürüyerek yapılmaktadır.

Toplam 4 saatte tamamladığımız bu tırmanışta  çürük ve sağlam etaplar geçtik. Tabii ki gevşek duran bloklar tehlike içeriyor (birçok geleneksel tırmanıştaki gibi). Ara emniyet çoklukla iyi olmasına karşın  çürük etaplarda emniyet alma sıkıntısı var,  buralarda istasyon ve ara emniyet amacıyla bazen  sikke kullandık. Malzeme olarak tek ip (60mx 10.1 mm), tam setten biraz çok sayıda friend tıkaçları (özellikle büyük ve küçük boylar), stopper takoz seti, 4 farklı türde  sikke ve  bol uzun perlonbant kullandık. Tırmanış Beydağları’nın karlı zirvelerinin manzarası ve yeşil alpin çayırlara nazır bir ortamda; öğlen saatine dek gölgede tırmanma ayrıcalığı sunuyor ki, yaz için mükemmel bir ısı bu.

Yorum olarak, Aladağlarvari, zevkli dik etaplar da sunan bir alpin geleneksel  kaya tırmanış rotası.. Eski  ve eskimeyen bir dostum ve komşum ile tırmanmak bir ayrıcalıktı!

A NEW TRAD MULTI PITCH ROUTE ON FESLIKAN PASTURE DOMUZUCAN CLIFF OF ANTALYA, TURKEY

With my friend Tafa (M.M Kalayci), 29th may 2019  we climbed a new multi pitch trad route on Antalya’s Feslikan Pasture above the famous rock climbing village of Geyikbayiri, in southwestern Turkey, at Antalya. The route is at the west face of the Domuzucan Peak (1913m) and it is 130m and 4 pitches long, the max grade being VI- UIAA. The route offers steep, exposed limestone climbing on crack lines and it has good rock as well as some broken rock and loose blocks too.  We named the route ‘Ev Alma Komsu Al’, which is loosely translated as ‘instead of a house, get a good neighbour’:-)

 

 

 

Bu yazı yorumlara kapalı.